Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

noende

Produkter

CB DiffAnt

CableBuster med differensiell antenne (også kalt "tysklandsantenne"). Stav med to motsatt rettede antenner som nøytraliserer radiosignaler, men fanger opp nærfeltsignaler fra kabler i bakken. Den undertrykker langbølge-radiosignaler som gjorde CableBuster nærmest ubrukelig i Tyskland og nærliggende områder. Med DiffAnt er problemet løst. Diffant utnytter radiosignalene ved at de finnes igjen i kablene. (Kabler virker som antenner.) Slik har det lykkes å snu et problem til en fordel. Antennestaven er laget av polykorbonat (Lexan) og er meget lett. Lengde 1m, vekt < 400g.

Med senderstaven CableAnimator plassert loddrett i passende avstand (10-20m) kan CB DiffAnt også brukes som metallsøker (kumlokksøker).

Forklaring: CableAnimator lager et vertikalt magnetisk felt i omgivelsene, og induserer virvelstrømmer i metallflater . Sekundærfeltet fra virvelstrømmen svekker (motvirker) primærfeltet.  Når den ene av kabelsøkerens antenner kommer i nærheten av et slikt objekt (f.eks. kumlokk), oppstår en ubalanse som gjør at sendersignalet høres mye sterkere.

Se: CB_DiffAnt brosjyre.pdf

DiffAnt loddrett

DiffAnt front

CB DiffAnt 1m lang, 400g lett!
Bruksanvisning på fronten


Ny CableBuster

CableBuster er en liten, passiv kabelsøker. Den har ikke noe visuelt display og ingen automatikk, men er til gjengjeld så liten at man kan ha den i lomma og så billig at gravemaskinførere kan ha hver sin. Du hører magnetisk støy (radiostøy) fra kablene i øretelefoner - modulert med en tonefrekvens som følger signalstyrken og gjør det enkelt å høre maksima og minima. Den vil også i en del tilfeller kunne påvise metallrør passivt, særlig hvis røret også er brukt som jordledning, slik det var vanlig før plastrørenes tid.

Lyden forsterkes (dynamisk) ved brå signalstyrkeendringer. Derved blir det veldig enkelt å følge en kabel. Den nye, støpte boksen gir rom for litt større antenne som gir et par dB forbedret følsomhet.

Link til prospekt 

Link til brosjyre

Link til brukerveiledning 

Link til  Håndbok

CableBuster blir produsert hos
M-Tek Horten AS.

Ny CableBuster (2015)


CableAnimator, kombinert sender og hjelpeantenne

CableAnimator er en enkel sender i form av en liten stav som legges på bakken tvers over kabelen man ønsker å indusere signal i. Den gir et kraftig, pulserende signal som er lett å kjenne igjen. Rekkevidden er avhengig av koblingen og støynivået i kabelen, typisk 200-300m og mer under normale forhold. Den får strøm fra fire AA-celler (6V) i en egen sylinder via en kort koaksialkabel. Av- og påslag gjøres ved å ta av eller plugge i kabelen. Den delte løsningen er valgt fordi man tydelig ser om enheten er av eller på, og den fleksible kabelen sikrer mot at ting brytes i stykker. I enden av staven sitter en lysdiode som blinker når senderen er aktiv. Uten tilkoblet batteri kan staven også settes foran CableBuster og fungere som hjelpeantenne som gir ca. 3 ganger (10dB) bedre følsomhet.

Se: CableAnimator brosjyre.pdf

CableAnimator_cropped

CableAnimator. Batterirør i øverst, senderstav i midten.


Produktideer - mulige nye produkter

Signalinjektor for tilkobling i koblingsskap

For tilfeller hvor det er nødvendig med et kunstig injisert signal - f.eks. for å få liv i «døde» objekter, skille ut en enkelt kabel blant flere andre eller overdøve forstyrrende støy – er en signalinjektor (sender) som gir et kraftig, godt gjenkjennelig signal nyttig. Det er laget en robust, feltdugelig demonstator for dette formålet, men produktet har ikke blitt videreført.  I steden er det lansert et nytt, enklere produkt "CableAnimator". (Se ovenfor.)

Ekstern display- og høyttalermodul

En ekstern utlesningsenhet (boks med høyttaler og signalstyrkeindikator) kan bli aktuelt å tilby som ekstrautstyr, hvis det finnes nok interesse for det. En slik modul vil gjøre instrumentet mer likt andre instrumenter i bruk og vil være kjekt for tunghørte og umusikalske som ikke klarer å høre eller tyde nyanser i tonehøyden. Ta kontakt hvis du er interessert. Det er laget en prototype til bruk for demonstrasjonsformål.

Rørsonde

Miniatyrsender til å feste på stakefjær. Vi har mottatt en del forespørsler om vi kan levere en sender som kan brukes til å lokalisere plast og keramikkrør i bakken og ser det som et mulig produkt, hvis det er stor nok interesse for det. Det burde ikke være vanskelig å realisere. Det er laget en demonstrerbar prototype som fungerer ypperlig sammen med CableBuster. Ta kontakt hvis du er interessert. 

CB DiffAnt som metallsøker

Med den lille rørsonden som hjelpesignalkilde montert midt på skaftet i nøytralpunktet mellom de to antennene, kan CB DiffAnt brukes som  metallsøker (kumlokksøker). CB DiffAnt kan også finne skjulte kumlokk o.l. med CableAnimator plassert vertikalt 10-20m unna søkestedet. Effekten beror på at det induseres en virvelstrøm i kumlokket, og at balansen mellom antennene forstyrres så den mottatte signalstyrken øker, når den nedre antennen kommer nær en metallflate.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2023 Holte Electronics AS

Logg inn